Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nguồn gốc của Giáng sinh: Sinh nhật của Chúa Giêsu

- Oct 20, 2017 -

Người ta nói rằng Chúa Giêsu được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần, sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Đức Chúa Trời sai sứ điệp Gabriel trong một giấc mơ nói với Giô-sép, kêu gọi ông không cưới Mary vì bà chưa lập gia đình, nhưng cưới bà, và đặt tên cho đứa trẻ là "Chúa Giê-xu", nghĩa là ông sẽ đưa dân chúng khỏi tội lỗi Cứu sống.


Khi Mary sắp sửa được sản xuất, chính phủ La Mã ra lệnh cho tất cả mọi người đến Bê-tên phải khai báo đăng ký hộ khẩu của họ. Joseph và Mary phải tuân theo. Khi họ đến Bethlehem, thời tiết yếu ớt, bất lực hai người không thể tìm được chỗ ở khách sạn, chỉ có chuồng ngựa mới có thể tạm thời. Tại thời điểm này Chúa Giêsu được sinh ra. Vì vậy, Mary được sinh ra trên máng cỏ, và đã sinh ra Chúa Giêsu. Con cháu để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu, sẽ được thiết lập vào ngày 25 tháng 12 cho Giáng sinh, hàng năm, để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu.


Vào đầu thế kỷ thứ tư, ngày 6 tháng 1 là lễ hội đôi của các nhà thờ ở phần phía đông của đế quốc La Mã để kỷ niệm sự ra đời và phép rửa của Chúa Giêsu, được gọi là Epiphany, còn được gọi là "lễ hội biểu diễn", đó là , Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình qua Chúa Jêsus cho thế gian. Chỉ có ngoại lệ là nhà thờ của Laura, nơi mà chỉ có sự ra đời của Chúa Giê-xu không phải là kỷ niệm phép báp têm của Chúa Giê Su. Sau khi sử gia được phát hiện trong lịch sử dụng bởi các Kitô hữu La Mã, ngày 25 tháng 12, 354 hồ sơ tài liệu: "Chúa Kitô được sinh ra ở Bethlehem, Giu-đa." Nghiên cứu này, thường tin rằng ngày 25 tháng 12 với Giáng sinh có thể bắt đầu với Giáo hội La Mã 336, được lưu hành vào năm 355 sau Công nguyên ở Antioch, châu Á, đến Alexandria ở Ai Cập vào năm 430. Giáo hội của Giê-ru-sa-lem nhận được điều mới nhất, trong khi Nhà thờ Armenia tiếp tục tuân theo ngày 6 tháng Giêng Epiphany là sự ra đời của Chúa Giêsu.


Các tin liên quan

sản phẩm liên quan