Liêu Ninh EO Công nghệ Công ty TNHH

Liêu Ninh EO Technology Co, Ltd là một công ty tư nhân chạy có nguồn gốc từ công ty mẹ EO xuất khẩu của nó vào năm 2002. Tập đoàn là một nhà sản xuất công nghiệp chuyên nghiệp và đa dạng nằm ở Thẩm Dương, Sơn Đông, Quảng Đông vv Vì vậy, chúng tôi đang tìm cách cung cấp một -stop dịch vụ cho khách hàng. Bởi vì chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản xuất và chỉ cung cấp giá cả cạnh tranh. Hy vọng cả bạn và tôi đều có một sự hợp tác tuyệt vời.