Liêu Ninh EO Công nghệ Công ty TNHH

Liêu Ninh EO Công nghệ Công ty TNHH

Địa chỉ: LiaoningShenyang Tầng 2, Số 29 Shiyiwei Road, Heping

Liên hệ với chúng tôi: Alice

Điện thoại: + 86-24-31931990

Fax: + 86-24-22845391

E-mail: info@eoexport.com